People First

S1

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR MASTERANZI

 

EXCELENŢA ÎN BUSINESS, PREZENT ŞI PERSPECTIVE

- 8 MAI 2010 -


 Sectiunea 1 – Provocări și oportunități ale managementului în secolul XXI

 


                                          

Nr.crt.

Nume masterand

Specializare Master

1.

Bojoagă Alexandru

MSODSA, an 2

2.

Radici Cristina

AFA, an 2

3.

Oprea Luciana

AFA, an 1

4.

Chircă Alexandra

AOA, an 1

 

 
Descarca
Bojoaga Alexandru
Radici Cristina
Oprea Luciana
Alexandra Chirca